Hi, can you make friends with me

Is anyone Vietnamese here?

Xin chào bạn ơi. Nếu bạn có muốn nói chuyện với nhau thì phải nói đằng quàng và tớ có muốn chơi trò chơi gì trên y8 ko?

i wan bee fiend :frowning:

2 Likes

really

chào bạn, mình thích chơi trên y8 lắm

Bạn cũng thích chơi trên y8 luôn có trò nào mà em thích nhất ko?

chắc là trò Gummy Blocks á, mà tui có kết bạn với bạn á

Uk

Y8 Games