Hello my friends

Hi društvo. Sigurno znate onaj osjećaj kada ste otvorili i otkrili forum? Kada ste upoznali nove prijatelje i stvorili prve teme i postove? Ja sam bila jako sretna i baš mi je bilo lijepo. Kako je vama bilo? Pričajmo o tome. Naravno, možemo i o drugim stvarima pričati. (Anime,što radite, kako ste itd.)

1 Like

hi

1 Like

haj

3 Likes

hi

1 Like

This topic was automatically closed 10 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Y8 Games