πŸ”« CLASH 3D Game Series: ALL PARTS!

Greetings folks!, :speaking_head:

This topic could be quite long so take a coffee and just relax :coffee:

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

It’s true, the Clash 3D game series is no longer to present.

These super fun and boosted online :globe_with_meridians: multiplayer shooting :gun: games will keep you entertained for a long time!
And besides, it’s totally free :money_with_wings:, what more could we ask for?

Β 
Β 

INDEX

:arrow_right: SUBWAY CLASH 3D
:arrow_right: ROCKET CLASH 3D
:arrow_right: FARM CLASH 3D
:arrow_right: SNIPER CLASH 3D
:arrow_right: AIRPORT CLASH 3D
:arrow_right: WINTER CLASH 3D
:arrow_right: NINJA CLASH HEROES
:arrow_right: MOON CLASH HEROES
:arrow_right: SUBWAY CLASH 2
:arrow_right: VEGAS CLASH 3D
:arrow_right: ZOMBIE CLASH 3D

Β 

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
Β 
Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 

The very first installment in the series was Subway Clash 3D released at the end of 2015

The action of this cool 3D game goes underground in the hallways of what appears to be a disused old Soviet subway.

You control a badass character in a blue team with your fellow comrades and fight against the red team.
As a Third Person Shooter your point of view is from the back of you character.

The goal of the game is more than simple: hunt down and kill the reds. The team with the most kills wins the game
What are you doing there? Why do teams compete against each other? Nobody knows.
:boom: No time to think under enemy fire anyway. :boom:

The underground and corridor sides of the game coupled with a dilapidated atmosphere can sometimes be quite oppressive especially when you are stuck by a wave of enemies,

but the whole is largely offset by the almost cartoony style of the characters, their grotesque gait and a certain number of cheeky winks.

Use the weapons at your disposal: AK-47, Shotgun, Rocket launcher and crush your ennemies.
Try to unlock all achievements :star2: and beat the leaderboard! :chart_with_upwards_trend: :trophy:

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Subway Clash 3D here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
Β 

Β 

Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

Β 
β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 

Β 

Β 

The second opus was Rocket Clash 3D.

We stay underground but this time you’ll lead the resistance squad of special forces opposed to attempts of enemy intelligence agents to establish control over a quite creepy missile base.

One objective: to kill them all! If you want to win, your team must have the most of kills.

Boring? No worry, this tactical team shooter, full of adrenaline and reckless action will brighten up any waiting time! And you know the best? Rocket Clash 3D is playable on mobile devices :iphone: as well.

Beware of the acid pools of poisonous rocket fuel and explore the network of underground tunnels.

In this battle, you harness the power of a shortened tactical version of the famous AK and a secret weapon hidden deep within the level…

Also, the simple character leveling system will give you an extra advantage in the next battle.
Improve your health or weapon damage.

You should try to unlock all the achievements :star2:, the golden weapons and, why not, trying to get the best score? :trophy:

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Rocket Clash 3D here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€

Β 
Β 
Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 
Β 

Β 

Howdy, guys? For the 3rd episode of the series we finally get some fresh air and fixin’ to fight on a farm :tractor:.

In Farm Clash 3D, it is no longer KGB agents tryin’ to suppress ya but pesky Native Americans/American Indians!

If you’re a true cowboy :cowboy_hat_face: worth its salt you’re fixin’ to show them what it costs to come after ya, aincha ?

Like the previous parts, this fun and addictive Third Person Shooter won’t leave you indifferent!

Dang! The evil Apaches are on the warpath :footprints: and they attack to steal the ripe pumpkins from the farm, possibly for one of their cult, who knows?
Seems these idiots didn’t know that you should never slap a man who’s chewin’ tobacco!
As a team of gallant cowboys, you won’t let 'em!

Use the deadly shotgun or the secret weapon hidden in the depths of the level to stop the enemies. Scold the houses in search of useful secrets.
The game is playable on mobile devices :iphone: too (IOS and Android)

Annihilate 'em in a shower of blood on a background of Troll song
music !

As usual try to get all achievements :star2: and explode :boom: the highscore! :trophy:

Play Farm Clash 3D game here :arrow_down: Assit y’all !

Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
Β 
Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 

Β 

Β 

Without transition, we are already at the 4th opus.
In Sniper Clash 3D you will be transported straight to the Middle East.

Don’t be fooled by its sweet oriental scent, because Sniper Clash 3D is a fun and nervous team-based third-person shooter with capture the flag mechanics that won’t leave you neutral for many hours.

Survive the storm in the desert surrounded by lush green palm trees against the evening sky at sunset.

You play as a secret agent sniper girl sent here with your team to infiltrate and seize the trophy relic of the evil desert nomads.

You’re the angel of death in these cursed sands: Aim and shoot to kill. There are also many hidden items and secret weapons on the level. Find them all to make your tactical return!

By gaining some XP in battle you’ll can upgrade your character and this will give you an extra advantage in the next battle.

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Sniper Clash 3D here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
Β 
Β 

Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 

Β 

Β 

Let’s take some firepower with the 5th episode of the series: Airport Clash 3D

The principle stay the same: You lead the Bloodhounds raider gang to capture and expurgate an important abandoned airport location :flight_departure: from a rival gang, the Vipers.

Unleash the power and rage of a heavy military minigun and deliver the final blow to enemy goons by nuking their base with a big MF bomb!

Note that the game is playable on mobile devices :iphone:
Like in the other parts your character is upgradable :muscle: when you earn XP, this will help you for the next battles. :wink:

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Airport Clash 3D here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 

Β 

Β 

:sparkles: Ho, ho , ho! :sparkles:

:snowflake: For the 6th opus, let’s now leave the world of seriousness for that of Christmas tales :christmas_tree: with the game Winter Clash 3D. :snowflake:

:snowflake: Immerse yourself in this fresh christmas snowy :snowman_with_snow: scenery and be prepared, you and your team of badass Santas, for the fight. :snowflake:

:snowflake: The evil elves plan to take over the secret location of Santa Claus :santa: and summon the evil Baba Yaga, also known as the Pagan Idol to this world. :snowflake:

:snowflake: Don’t let that happen. Grab your sniper rifle and inflict punishment on everyone who faces you (especially those weird guys with ridiculous greeny clothes).
Capture the pagan idol of a deserted lighthouse island and burn it to ashes in your Christmas fire :fire: . Try killing with a new headshot system or dealing a devastating blow to your enemies with a fully automatic shotgun.
Use magic boots to increase your movement speed or regenerate your health :heavy_heart_exclamation: with powerful bonuses. :snowflake:

:snowflake: The character leveling system will give you an extra advantage in battles. While plenty of bonus rewards like custom made heads and golden weapons will keep you entertained for a long time.
:snowflake: Have fun! Ho, Ho Ho! :snowflake:
Β 
Β 
Gameplay Video: :arrow_heading_down:

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Winter Clash 3D here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 

Β 

Β 

For the 7th part of the series, we go to a place that smells good of cherry blossoms :cherry_blossom: , Zen gardens :yin_yang: and Bushido :japanese_castle:. You guessed it: direction Japan :jp: in Ninja Clash Heroes.

This is a spinoff in the critically acclaimed Clash 3D series.
In Ninja Clash Heroes you take of a squad of professional heroes.

Might it be a sneaky ninja Scout with swift a AK, a full armored samurai, and his powerful rocket launcher a wise Buddhist monk and his unstoppable shotgun or a deadly sniper Geisha, you’ll find a character and a style to you liking.

The action takes place in a beautiful oriental garden, but you’ll have little time to witness the beauty of surroundings as the enemy is thriving to steal the Fortune Cat you side sworn to protect.

Unlock the deadly powers of your class and collect stars to open crates with awesome weapons and boosters. Upgrade :muscle: your character, earn medals :medal_sports: and enjoy Ninja Clash Heroes to the fullest!

BANZAI !!!
Β 
Β 

Gameplay Video :arrow_heading_down:

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Ninja Clash Heroes here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 
Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€

Β 

Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 

Β 

Β 

8th part, released at the end of 2020, Moon Clash Heroes

Players, it’s time to join the Space Forces!
Several fighter classes are available for you

Build you career as a fearless spy capable of destroying enemies with one shot from the shadows, thanks to her sniper rifle.

Do you prefer frontal attacks? So take the role of a huge terminator, armed with a big mass destruction system and trample your enemies.

Climb into the shoes of a special forces soldier with a Tesla-type lightning gun…

… or take control of a remote strike bot with a photon weapon.

Everything is possible in the space squad! Explore all the nooks and crannies of the abandoned lunar base, enjoy the views of deep space and defeat your rivals.

Command has high hopes on you, soldier. Unlock the deadly powers of your class and collect stars :star2: to open crates with awesome weapons and boosters. Upgrade your character, earn medals :medal_military: and enjoy Moon Clash Heroes to the fullest!

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Moon Clash Heroes here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 
Β 

Gameplay Video: :arrow_heading_down:

Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
Β 

Β 

Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 
Β 


Β 

For the 9th part of this series, we’re going back to fight in underground tunnels, where a religious sect known as β€œWitnesses of the Illyich” operates on the territory of the old soviet depot in Moscow city.

Welcome to Subway Clash 2 !
Β 
Β 


Β 

Led by the notorious fanatic Bonch-Bruyevich, their goal is to carry out a radiological attack on Moscow, overthrow constitutional order and restore the USSR to all its past glory.
Β 


Β 

As the GRU Special Forces commander, you were given task to clear these deadly dungeons once and for all and eliminate all unwanted criminal elements.

Stand your pride soldier and lead your team forward, picking up new weapons along the way.

Β 

Β 

Old Metro has many nooks and passages, some of them conceal hiding places and other surprises…
Β 

Β 

Have fun Commander !

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play Subway Clash 2 here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 
Β 
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€

Β 

Β 

Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 
Β 
In the 10th game of this fun series let’s rock’n’roll in Vegas Clash 3D !
Β 

Β 

It’s time for the heist of the century in the city of hundreds of casinos! Try to get your hands on the jackpot in Vegas Clash 3D, an explosive third-person shooter.
Β 


Β 
Β 

Members of your experienced gangster team have dressed up in Elvis Presley costumes to go unnoticed in the city, stealing the loot from the casino’s treasure room should be easy!
Β 


Β 

But the cops have been warned and they intend to defend the vault room.


Β 

So you have 2 options now: Either you and your sassy Elvis gang will be rich, or you’ll end up behind bars … or even 6 feet underground!

Have fun!

Gameplay Video :arrow_heading_down:

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play VEGAS CLASH 3D here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€

Β 

Β 

Β 

Β 

β•”β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β˜†β•β•β•β•—

β•šβ•β•β˜†β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•

Β 
Β 
Β 


Β 

For the 11th part of this supercharged series let’s go to a creepy Halloween :jack_o_lantern: themed game.

Join a band of Harlequins in their attempt to take back an abandoned circus :circus_tent: site from evil Zombies :zombie:.

Arm yourself with deadly double barrelled shotgun or a special crossbow shooting explosive arrows and lead your way to victory!

Be on guard - evil Zombies want to enjoy Halloween party too, so be prepared for some cruel resistance. Try to sneak the Scarecrow dummy from the Mad Circus and deliver it to enemy base to become victorious.

Upgrade your weapons and unlock golden skins. Shoot as many zombies as you can this Halloween and get to the top scores.

Β 
Β 
Β 

Additional Information:

Released in October 2021
Playable on Laptop / Desktop :computer: :desktop_computer:
Playable on Mobile / Tablet :iphone:
Β 


Β 
Β 

Gameplay Video :arrow_heading_down:

Β 
Β 

Β 

:arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: Play ZOMBIE CLASH 3D here :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down: :arrow_down:

Β 
Β 
Β 

β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€
β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€

7 Likes

This was really a good topic! :wink:

2 Likes

Amazing topic, so informative!!! :open_mouth: Like :+1:

1 Like

how informative is this topic

1 Like

Better than others

2 Likes

@Bad_Request, did you know how to get the rocket launcher in Rocket Clash 3D?

1 Like

coooooooooooool

3 Likes

Elfahem, let’s be friends

2 Likes

Why did I not play for a few days and my series started again, can anyone tell me? :thinking:

i have a problem tryying to log in
it logged out and when i try to log in back (with the right password) it says error,i had all golden weapons there

in ninja clash

im just gonna say the bots in the clash 3d series it literally looks like they have aimbot. im flying in the air and they have 100% accuracy on me. they missed no shots. and i am very good at shooting games myself, so the bots are rigged.

If you empty your cache browser, it will delete all your saves / Data as it’s stocked temporary.
Games which have the β€œY8 save” feature keep your progress on a cloud but not the others

2 Likes

LOVE TO PLAY MOON CLASH HEROES :metal:t2: :metal:t2:

2 Likes

Thank you for your reply

1 Like

Ninja Clash Heroes its my favourite!

2 Likes

ninja clash heroes is one of the only balanced games in the series. other than subway clash 2. and the newest one, which came out this month, vegas clash 3d. is garbage.

1 Like

nice bro

Personally, I’m not agreeing with your statement. It looks fun :policeman:

its garbage because the cops team up so easily. but there easy to counter with the revolver. but other than that, its fine. but id say subway clash 2 is the best in the series.

1 Like
Y8 Games